HOME GALLERY PRODUCTS LEARNING FORUM ABOUT CONTACT
 
   
 

  สัตว์หิมพานต์
   ลักษณะของสัตว์หิมพานต์ คือ เป็นสัตว์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยจิตนาการเพื่อเสริมให้ผลงานนั้นดูงดงามวิจิตรพิสดารขึ้น ความหมายของคำว่า “หิมพานต์” นั้นตามรูปศัพท์แล้วมาจากคำว่า “หิมวนุต” ซึ่งหมายถึงภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ หรืออาจแปลความหมายตามนั้นก็คือ ภูเขาหิมาลัย
ทว่าโดยเข้าใจว่าดินแดนของหิมพานต์คือป่ากว้างใหญ่ที่ยากนักที่บุคคลทั่วไปจะย่างกรายเข้าไปในดินแดนนี้ได้ เหตุที่เข้าใจเช่นนั้นเชื่อว่า แต่เดิมเราจะได้รับ
การถ่ายทอดกันมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนโบราณซึ่งมีหลักฐานที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนหิมพานต์จากชาดกต่างๆ ลักษณะของ
สัตว์หิมพานต์หรือเรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์แห่งนี้และมีรูปร่างแปลกประหลาด ก็ได้รับอิทธิพลมาจากนืทานโบราณ ชาดกโบราณ เช่น เทวันชาดก ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ได้เล่าถึงเรื่องของม้าที่ถูกยักษ์กัดกินจนหัวขาดไป องค์พระอินทร์เอาหัวของราชสีห์มาต่อให้ก็กลายเป็นสัตว์ประหลาด ที่มี
ลำตัวเป็นม้า แต่กลับมีหัวเป็นราชสีห์ และมีชื่อเรียกว่า ดุรงค์ไกรสีห์ เป็นต้น
   สัตว์หิมพานต์ เป็นภาพไทยที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากความคิดและจินตนาการของช่างไทยเอง มีการผสมผสานสัตว์ต่างๆ สร้างเป็นสัตว์ชนิดใหม่
่ที่สวยงาม รวมทั้งช่างศิลป์ไทยยังได้สร้างรูปแบบของสัตว์หิมพานต์ไว้แล้วมากมายให้เรียนรู้และศึกษา ซึ่งสัตว์หิมพานต์ในแต่ละชนิดก็ได้มีชื่อ รูปแบบ
ลักษณะเฉพาะของส่วนต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้แบ่งประเภทของสัตว์หิมพานต์ไว้เป็น ๔ จำพวก
   ๑.จตุบาท หมายถึง สัตว์ที่มี ๔เท้า เช่น พญาราชสีห์ พญาคชสีห์ โต กิเลนไทย ไกรสรนาคา บัณฑุราชสีห์ เป็นต้น
   ๒.ทวิบาท หมายถึง สัตว์ที่มี ๒เท้า เช่น พญาหงส์ พญาครุฑ สินธุปักษี นกหัสดี มังกรสกุณี นกเทศ สกุลเหรา เป็นต้น
   ๓.ชลบาท หมายถึง สัตว์ทางน้ำ เช่นมัชฉวาฬ ปลาเสือ เหรา และสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการผสมผสานกันระหว่างสัตว์น้ำกับสัตว์ต่างๆอาจมีหัวเป็น
    นกตัวเป็นปลามีหัวป็นม้าตัวเป็นปลา เป็นต้น
   ๔.สัตว์จำพวกผสม หมายถึง สัตว์ที่เกิดจากการผสมกันของสัตว์ต่างชนิดกัน เช่น อสูรวายุภักษ์ เทพนรสิงห์ กินราหรือกินร อสูรวิหค พานรมฤค    เป็นต้น
   แนวคิดเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์นั้นเชื่อว่าอียิปต์เป็นประเทศแรกที่มีการคิดสร้างสัตว์ประเภทนี้ ด้วยชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเทพเจ้ามักจะเข้ามาสิงสถิตย์
อยู่กับสัตว์ต่างๆ ส่วนประเทศไทยเชื่อได้ว่าน่าจะมีมาก่อนสมัยสุโขทัย ซึ่งจากเอกสารต่างๆ เช่นไตรภูมิพระร่วงนิทานพื้นบ้านเก่าๆก็มีเรื่องราวของสัตว์ที่มี
รูปร่างผิดแปลกไปจากสัตว์พื้นโลกทั่วไปอยู่ในเรื่องราวนั้นๆด้วย

ข้อมูลจาก หนังสือ สิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์ ศิลปทรรศน์   ลงไว้ ๕/๑๑/๒๕๕๔

 

 
 
            home / gallery / products / learning / forum / about / contact             
            หัวโขนภูเตศวร Bhutesavara Khon Masks
            74 Moo1 Bing, Pong, Pang Ampava Samutsongkhram (75110)
            Tel. 081-7754118, 086-0369701, Fax. 034732740
            E-mail bhutesavara@gmail.com www.bhutesavara.com           
            Copyright : 2011 all rights reserved Web : 1280x800 Pixeis Font : TH Charmonman